Úvod Hula

Tradícia Hawaii

Hudba

Pracuje sa

 

Filozofia

 

HUNA NEHĽADÁ

 

Huna je životné umenie tých, čo našli. Je to pozemsko-praktická filozofia, neviaže sa na žiadne náboženstvo. Je to životné umenie havajských šamanov. Ale byť Havajcom nie je záležitosť krvi. Havajci sú všetci, ktorí spoločne zdieľajú ducha lásky (Aloha). V tomto zmysle sa musíme všetci stať Havajcami.

Pôvod má Huna na prastarom kontinente MU. Huna sa nazýva tiež „svetelná múdrosť “

HU-NA: Hu – mužská, dynamická, energická, pohyblivá časť života

Na – ženský, tichý, prijímajúci aspekt života

KA HUNA – je majster, ktorý aplikuje „svetelnú múdrosť “ na špeciálnom úseku napr. navigácia, obrady, uzdravovanie, rybolov, poľnohospodárstvo, stavba obydlia.

KUPUA: havajský šaman majster všeobecne, pracuje s duševnými a prírodnými silami na zharmonizovaní a náprave životných okolností alebo duchovných, mentálnych, emocionálnych, fyzických vzťahov.

Huna je tajomstvo starého Havaja ako urobiť nemožné možným.  Pre vlastný úžitok a pre úžitok ostatných v službách veľkého celku.  Huna začína zvedavosťou, pripravenosťou a fantáziou, opiera sa o pružné aplikovateľné a osvedčené hodnoty. Huna je liečivá cesta lásky a moci. Pretože týchto sedem hodnôt funguje vždy, používajú sa k náprave tela a ducha. Dnešný šamani spolupracujú aj ako strážcovia a uzdravovatelia našej Zeme.

Mana: sila-  schopnosť pôsobiť, využiť potenciál a skutočnú autoritu.

Huna je teda rovnováha, ktorá ukazuje vzájomnú podmienenosť  lásky (Aloha) a moci (Mana). Šaman kráča priestorom po lane s vyvažovacou tyčou Aloha na jednom, Mana na druhom konci, vedome a ľahko, a zároveň s kúskom humoru.

 

Vďaka láske

(Mahalo Aloha)

 

Všetko je možné

Všetko je tu pre nás

Všetko sa vracia

Všetko zdieľame

Tu a teraz

 

Požehnajme tomu,

dôverujme v očakávaní toho najlepšieho.

......................................................................................................................................................................................................

Duchovné liečenie, známe ako Huna, je energetický systém, ktorý kladie dôraz na spojenie duchovného, telesného a emocionálneho.
Je to hlboká a krásna filozofia , život v hlbokom strede, kedy môžete milovať ľudstvo, prírodu a seba ako súčasť harmonického vesmírneho spoločenstva. Huna je cesta života, dáva veľmi jednoduché a zrozumiteľné praktické návody.

Huna, vo svojej najčistejšej forme je umením spojenia človeka s jeho vnútornou múdrosťou. Pomáha spoznávať a využiť naše vlastné vnútorné schopnosti.

 

 

Huna a havajská filozofia


Na úvod treba podotknúť, že Huna nie je učenie, ktoré sa identifikuje s tradičným učením starej Havaja v jeho historických súvislostiach. Jedná sa o univerzálnejšie cestu, ktorá sa vykladá a interpretuje pomocou havajských pojmov a konceptov. Huna je učenie pravdepodobne tak staré ako ľudstvo samo. Legendy nás môžu zaviesť do prastarej krajiny Mu a neskoršie Atlantídy, ale prvé stopy nás zavedú až do starovekého Egypta. Podľa starých Kahuna bol vraj v dobe pred Kristom vytvorený skupinou zasvätencov umelý jazyk, prostredníctvom ktorého sa učenie Huna odovzdávalo z generácie na generáciu. Tento "tajný" jazyk položil základy novému jazyku, ktorý sa mohol voľne a verejne používať. Nezávisle na tom, ako a na aké účely sa tento "nový" jazyk používal, slúžil ako ochrana a "konzervácia" pôvodného učenia, ktoré tak mohlo byť zachované. Tento jazyk sa šíril naprieč Polynéziou a neskôr do celého sveta, jeho stopy sú dodnes súčasťou názvov mnohých starodávnych miest v Egypte, Číne, Indii a Grécku.

Max Freedom Long bol prvým, ktorý odhalil učenie Huna západnému svetu. Bol to študent psychológie, mnoho rokov strávil na Havaji, kde bol fascinovaný silou a učením tamojších Kahuna a polynézskych šamanov. Tí disponovali rôznymi technikami liečenia, komunikácie a ovplyvňovania prostredia, avšak svoje metódy neodhaľoval nikomu, kto nebol menovaný Kahuna. Hoci sa M.F. Long akokoľvek snažil rozlúštiť staré učenie, nebol tohto schopný dosiahnuť na pôde Havaja. Vykonal poriadny kus vedeckej práce, ale pretože nemal príležitosť konzultovať svoju prácu s Kahuna, dopustil sa najmä v počiatkoch svojho výskumu niekoľkých chýb. Napriek tomu vedel veľmi dobre prepájať vedomosti viacerých kultúr a prezrieť skrz skreslené a útržkovité informácie. Niekoľko rokov potom, čo opustil Havaj, ho napadlo, že múdrosť a učenie Kahuna môže byť zakódované práve v ich jazyku. Ďalších mnoho rokov usilovne pracoval, študoval náboženské texty celého sveta, prekladal ich do havajského jazyka, v ktorom hľadal a skúmal koreňové významy slov a tie potom prekladal späť do angličtiny. Dával do súvislostí známe havajské tradície, mágiu a psychoterapiu používanú Kahuna, integroval západnú vedeckú psychológiu, čím sa mu nakoniec podarilo postaviť základy vedeckého, psychologicko-náboženského systému, ktorý nazval Huna. Zistil, že princípy Huna nielen že vystihujú logickosť a konzistenciu ľudskej psychológie, ale že tiež dávajú jasné výsledky a fungujú. Telepatia, jasnovidectvo alebo ovládnutie mysle už nebolo špeciálne výsadou niekoľkých talentovaných jedincov, ale stali sa dostupnými pre kohokoľvek, kto bol ochotný prijať Huna minimálne ako hypotézu.

Huna je otvoreným systémom bez akýchkoľvek dogiem. Nie je potrebné zahodiť svoje súčasné presvedčenie alebo vieru. Jediné, čo sa ponúka, je prijatie základných princípov. Rovnako ako vedec vytvorí najskôr hypotézu, ktorú prijme za svoju, aby vytvoril základ pre svoj experiment, študent Hunmi najskôr prijme prvý princíp. Ak sa hypotéza ukáže ako nepravdivé a výsledky nie sú také, aké sa očakávali, potom sa hypotéza zamietne. Ak sú ale výsledky zjavné, viera sa nahrádza dôverou. Huna ukazuje, že existuje veľa dostupných ciest, ako dosiahnuť ciele, či už spirituálny, mentálny alebo fyzický. Čo nás v Hune zaujíma, je len jej účinnosť a efektívnosť.

Huna, znamená  očiam nepoznané, viditeľné len srdcu. Obsahuje sedem princípov:

  1. svet je to, čo si myslíme, že je (fakty si môžeme odfotiť alebo natočiť na video; všetko ostatné je už len naša interpretácia),
  2. nie sú žiadne obmedzenia (len tie, ktoré si vlastným myslením vytvoríme),
  3. energia prúdi tam, na čo sa sústreďujeme (ak sa sústreďujeme na pozitívne veci, viac pozitívneho vidíme a priťahujeme),
  4. teraz je okamžik moci (minulosť už bola, budúcnosť len príde, ale tento okamžik je jediný, s ktorým môžeme niečo urobiť),
  5. milovať - znamená byť šťastný (pôvodní Havajčania sa netrápili otázkami „Milujem ho? Miluje ma?“; pocit šťastia im bol v pravú chvíľu tou najlepšou nápoveďou),
  6. všetka sila pochádza z vnútra (vo vnútri seba máme všetko, čo potrebujeme; nenecháme sa zablokovať výchovou, okolnosťami ani prostredím),
  7. účinnosť je mierou pravdy (ak od života nedostávame, čo by sme si priali, zmeňme svoje myslenie).
 

Umenie

 

Je veľké zadosťučinenie byť nástrojom, ktorý prinesie niekomu poznanie a  šťastie cez

Hula- toto jedinečné tanečné umenie.

° Hula je spôsob života, ktorému mnoho študentov a učiteľov nie len na Havaji ale po celom svete zasvätilo svoj život. V havajskej kultúre je Hula viac než tanec. Pohyby a gestá sú len na povrchu, ale pod povrchom je kultúrny systém, ktorý oslavuje vznik a plodenie, pantheon bohov a ich potomkov na Zemi, rozpráva mýty a legendy, historické udalosti a miesta, rodové bytosti, vzťahy a prirodzené prejavy životnej sily, ktoré podporujú a udržiavajú havajský ľud. Posvätnosť preniká do tvorby, učenia sa a tanca Huly.

Nie všetci študenti sa snažia o hlboké zvládnutie a pochopenie Huly. Podobne ako nie všetci učitelia, ktorí ponúkajú hodiny Huly dosiahli nahliadnutie do hlbín Hula. Práve preto záujemcovia o štúdium Huly by mali pochopiť, že Hula vyžaduje vážne úsilie, ocenenie a rešpektovanie kultúrneho života a dedičstva Havaja.

Každý študent Hula, ktorý sa usiluje o interpretáciu Hula na javisku, by si mal hľadať učiteľov s týmito skúsenosťami. Tí, ktorí majú túžbu skúmať hlbšie kultúrne znalosti Hula, by mali vstúpiť do sveta Hula škôl, známych ako Hula Halau.

° Hula Halau funguje ako rodina – Ohana. Stať sa študentom (Haumana) Hula Halau – vyžaduje úsilie.To preto, že škola funguje na základe prirodzenej spolupráce študentov. Študenti sa musia maximálne spoľahnúť jeden na druhého, aby zabezpečili úspech svoj a zároveň úspech rodiny Hula Halau. Haumana má za sebou Hula sestry a Hula bratov. Študent sa naučí veľmi rýchlo, že ten, kto neťahá jedným smerom s ostatnými, nebude poverený zodpovednosťou.

° Nie všetky znalosti sú obsiahnuté iba v jednej škole. Rôzne školy Hula pochádzajú z rôznych línii učiteľov a učitelia prinášajú svoju vlastnú individuálnu tvorivosť vo výučbe a tvoria originálne choreografie. To je dôvod,prečo existuje toľko odlišných štýlov Hula tanca a krásne je, že nie je jediná cesta ako mať pravdu, ale existuje mnoho ciest ako byť pravdivým.Tak isto to tiež znamená, že existuje mnoho spôsobov byť nepravdivým a to platí aj v Hula tanci.

° Nie každý učiteľ Huly dosiahol rovnaké majstrovstvo.

Učitelia Huly v súčasnej dobe používajú titul „Kumu Hula“, toto však nebolo vždy, v dávnych dobách bol Kumu Hula niekto, kto podstúpil rozsiahle školenie trvajúce  aj niekoľko desaťročí, ktoré vrcholilo slávnostnou ceremóniou, preto že podľa Kumu Hula sa stáva základom alebo zdrojom Hula.( Kumu znamená zdroj, základ) To je dôvod, prečo tento titul bol rezervovaný len pre tých, ktorí zvládli posolstvo Huly,  naučili sa ho udržiavať, prezentovať a odovzdávať z generácie na generáciu. Najrešpektovanejší kumu Hula sú tiež najviac pokorní, pretože hlboké štúdium vzbudzuje pokoru, sú to tí Kumu Hula, ktorí napriek svojím znalostiam rešpektujú svojich rovesníkov a učiteľov a vedú svojich študentov aby rešpektovali úsilie ostatných Kumu Hula, Hula Halau a Haumana.

° Hlboké ovládnutie Huly je vyhradené pre tých, ktorí si ho zaslúžili, no prinaša nozajstné uspokojenie. Žiak aj učiteľ si nesmierne váži to, čo sa naučil od svojho Kumu Hula, chráni tieto vedomosti, pretože sú jedinečné. Tieto znalosti zdieľajú so svojimi študentmi až vtedy, keď sú študenti vnímaví a pripravení. Študent si získava učiteľovu dôveru, učiteľ verí, že študent sa bude starať o to, čo sa naučil a že rozozná čo je vhodné a čo je nevhodné, verí, že študent vie, prečo sa veci majú robiť tak, ako ich naučil. Očakáva, že jeho študent bude v štúdiu pokračovať.  Po zvládnutí učiva ho posiela na výučbu mimo Hula Halau, aby sa mohol samostatne rozvíjať. Žiak nikdy nesmie zabudnúť rešpektovať to, čo sa naučil od svojho učiteľa, alebo zradiť svojho učiteľa. Žiak je povinný vážiť si Kumu Hula, sledovať, počúvať a pracovať na sebe.....

°Štúdium Huly a interpretácia Huly odovzdáva hlboké uspokojenie a radosť študentovi, a tým, ktorí Hula sledujú.

Päť konkrétnych univerzálnych typov pre tanečníka Hula:

1, naučte sa históriu tanca Hula

Tanec Kahiko – pôvodná forma, je a bola využívaná na meditáciu smerom ku Božstvám. Je to striktná forma tanca doprevádzaná spevom a hrou na bubon - Ipu Heke, alebo rituálnym bubnom vyrezaného z jedného kusu dreva potiahnutého žraločou kožou.Tanečník tiež môže spievať a používať nástroje – hrkálky, kolenný bubienok, lávové kamene, alebo rozštiepené bambusové palice.

Tanec Auana – voľná forma tanca a jeho modernejšia verzia je doprevádzaná aj inými nástrojmi ako napr. gitara a ukulele, je z nej poznať vplyv západnej civilizácie.Učenie o histórii  Huly je rovnako dôležité ako štúdium tanečných pohybov.

2, Pochopte Mele - pieseň

Porozumenie Mele je nevyhnutnou súčasťou Hula, pretože tanečník vyjadruje svojim výrazom a pohybmi rúk význam piesne pre publikum. Dokonca niektoré tanečné školy – Hula Halau na Hawaii vyžadujú, aby budúci študent Hula plynne hovoril havajským jazykom- olelo. Pozri článok o Mele.

3, Naučte sa základné tanečné kroky, štýly a gestá.

Neskôr kroky a gestá, ktoré vyjadrujú význam konkrétnej Mele.

4, Hula je meditatívna forma tanca.

Vyžaduje od tanečníka oddanosť a koncentráciu, trpezlivosť, spojenie so samým sebou, otvorenosť k novým poznatkom, úctu k tradícii Hula.

Štúdium Hula by malo spôsobovať radosť.

Havajci veria, že ich tanečník Hula spája s duchmi Vesmíru a prírody. Zdroj sily tanečníka je Zem a krajina na ktorej tancuje.Slová sú poznanie,odkaz, ktorý tancom vyjadruje.

 

Rastliny.

Kedysi  ale aj dnes hula tanečník v ranných hodinách navštívi les, alebo pozemok a s úctou a požiadaním o povolenie si berie rastliny, listy a kvety a uvije veniec, ktorý zdobí jeho krk (lei), hlavu (lei po ´o), členok alebo zápästie (kupe ´e), a tak celý deň udržiava spojenie s prírodou - tvoriteľkou hojnosti.

Lei - havajsý kvetinový veniec je tradicia , ktorú pozná celý svet.

je symbolom lásky, priateľstva, šťastia, uznania, a stelesňuje aloha spirit. Počas storočí, návštevníci prichádzajúci a opúšťajúci havajské ostrovy dostávajú farebné a voňavé vence do daru.  Dnes sa lei dáva rodinným príslušníkom, priateľom, láskam, príbuzným,kolegom, a tiež šéfom pri oslavách narodenín, životných udalostí, po dlhej ceste, alebo za účelom vyjadrenia uznania alásky danej osobe


Nástroje tanečníka Hula.

Kolenový bubon z kokosu potiahnutý rybou kožou, bambusové  palice a tekvicové alebo kokosové hrkálky ozdobené  perím, lávové kamene, tekvicovy bubienok ipu

 

Jazyk

I ka ´ōlelo nō ke ola, i ka ´ōlelo nō ka make (V jazyku je život, v jazyku je smrť)

Náš jazyk vyjadruje nielen to, čo si myslíme, ale aj ako myslíme. Nevyjadruje len to, čo hovoríme, ale aj kto sme. Jazyk národa je neoceniteľný poklad a žiadna kultúra bez neho neprežije. Náš jazyk je naša duša“.

Pôvodný jazyk - ´olelo havajského ľudu nemal písanú formu, všetky udalosti a história boli memorované a odovzdávané ústnou formou.Vznikali nekonečné piesne a básne ktoré sa odovzdávali špecialne vyškolenymi Kumu a Kahuna z pokolenia na pokolenie, až do dnešných čias.Preto je mele a Hula taká dôlezitá pre kultúrne uvedomenie a identitu havajcov..

Mele je poézia, pieseň a modlitba – je súčasťou histórie a života Havaja. Mele sú modlitby k bohom, opisujú dejiny a príbehy, predstavy o krajine, o živote ľudu Havaja. Je súčasťou kultúrneho systému, viery, spojenia so Zemou, súčasťou náboženskej aj každodennej praxe.

Typy Mele:

-          o stvorení Sveta

-         o významných miestach

-         o historických udalostiach

-         na počesť osoby alebo boha

-         piesne lásky a náklonnosti – Mele Aloha

-         mele o prírode

-         mele o  ľude

Mele zachováva pamäť, pôvod a lásku ku krajine v ktorej žije havajský ľud, pomáha udržiavať spojenie s predkami a dávnou minulosťou, opisuje počiatky stvorenia Havaja, pôvod vesmíru, príbehy migrácie z pôvodného domova, obsahuje zvyky ľudu a jeho tradície. Nájdeme v nej príbehy o láske, túžbe, žiali a aj podrobnosti o hrdinských výpravách.

 

Slovo Aloha

V havajskom jazyku slovo Aloha znamená podstatne viac ako "Dobrý deň", "Dovidenia" alebo "Láska". Jeho hlbší význam je "Radostné (oha) rozdelenie sa (alo) o životnú energiu (ha) v tomto okamihu (alo)."

Písmená A-l-o-h-a napomáhajú priblížiť jeho význam:
A - AKAHAI Láskavosť vyjadrená nehou
L - LÔKAHI Jednota vyjadrená harmóniou
O - `OLU'OLU Ochota vyjadrená radosťou
H - HA'AHA'A Pokora vyjadrená skromnosťou
A - AHONUI  Trpezlivosť vyjadrená vytrvalosťou

 

 

LEI ANA MOLOKA´I

Kawaikapuokalani Hewett

Lei ana Mololoka´i i ke kukui

Kaulana no ´oe he u´i no

Ku´u wehi pua lani kau i ka poli

Ha´aheo no, o ka heke no ia

´a´ohe pua malama, o ke kukui

Ho´okahi nani e like ai o ka mahina Mahealani

He aloha ku´u lei,wili´ia a kaua

Lei ana Moloka´i i ke kukui

 

Povesti

Pracuje sa

 
Viac článkov...